Kontaktai   |   LT EN RU
Krovinių terminalas, UAB
Burių g. 17, LT-92276 Klaipėda, Lietuva
Įmonės kodas 163391047
PVM mokėtojo kodas LT 633910410
Valstybės įmonė Registrų centras

Tel.: +370 (46) 391095
Faksas: +370 (46) 391079
info@terminal.lt
www.terminal.lt

VEIKSMAI AVARIJOS METU

Kokiais būdais bus perspėti gyventojai įvykus pramoninei avarijai UAB „Krovinių terminalas“

Apie įvykusią pramoninę avariją gyventojams bus pranešta sirenos gausmu (sirenos veikimo radiusas – 1200 m). Sirenai nutilus Melnragės gyventojams bus perduotas pranešimas su informacija per garsiakalbius pakabintus Molo gatvėje.

Bus suteikta informacija:
- kurioje vietoje įvyko avarija (gaisras);
- kokie produktai išsiliejo (užsidegė);
- kokios krypties vėjas pučia ir į kuria pusę neša angliavandenilių (dūmų) debesį;
- ką privalo daryti gyventojai patenkantys į užterštą zoną.

Avarijos padaliniams išplitus už UAB „Krovinių terminalas“ sanitarinės zonos UAB „Krovinių terminalas“ kreipsis pagalbos į Klaipėdos miesto savivaldybę, kuri turi organizuoti į pavojingą zoną patekusių gyventojų informavimą ir evakavimą.


Pasirengimas avarijų likvidavimui

UAB "Krovinių terminalas" turi parengęs saugos ataskaitą, kurioje:
 - išnagrinėtos stambių pramoninių avarijų priežastys ir pasekmės,
 - atliktas avarijų pavojaus identifikavimas, rizikos vertinimo analizė,
 - aprašytos apsaugos priemonės avarijoms išvengti ir jų padariniams sušvelninti.
Saugos ataskaitos išvadose nustatyta, kas UAB "Krovinių terminalas" įdiegta saugos valdymo sistemos politika tiek kasdieninės veiklos atveju, tiek įvykus ekstremaliai situacijai atitinka normatyvinius reikalavimus.
Reagavimui į ekstremalias situacijas bendrovėje parengtas vidaus avarinis planas, kuriame išnagrinėtos avarijų lokalizavimo ir likvidavimo eiga bei specialiųjų tarnybų informavimo tvarka.


Gyventojų veiksmai, gavus pranešimą apie pramoninę avariją UAB „Krovinių terminalas“

Pagrindinės galimų avarijų priežastys yra technologinės įrangos gedimai, nukrypimai nuo technologinio režimo ir žmonių klaidos. Dėl šių priežasčių produktai gali patekti į aplinką.

Gavus pranešimą apie įvykusią avariją terminale per garsinį ryšį gyventojai privalo likti patalpose ir užsidaryti (geriau užsandarinti) lauko duris, langus, balkonus, orlaides bei ventiliacijos angas ir laukti tolimesnės informacijos ir specialiųjų tarnybų atvykimo. Esant įtarimui, saugoti kvėpavimo organus: užsidėti ant burnos ir nosies marlės ir vatos raištį ar sušlapintą su vandeniu rankšluostį.

Gavus nurodymus (pasiūlymą) laikinai išvykti iš namų, išjungti visus energijos šaltinius, užgesinti ugnį krosnyje, gyvulius suvaryti į tvartus, pasirūpinti pašaru ir vandeniu, užsandarinti tvartų duris ir langus. Išeinant iš užterštos zonos, eiti statmenai vėjo krypčiai (kad vėjas pūstų į šoną), tik atviromis vietovėmis, vengti daubų, uždarų kiemų, siaurų gatvelių, tankiai krūmais užsodintų vietų. Vengti bėgimo, eiti normaliu žingsniu.

Neužmirškite savo kaimynų. Pasiteiraukite ar jie girdėjo pranešimą, jei reikalinga pagalba, praneškite bendruoju pagalbos telefonu 112.
Avarijos metu laikykitės avarinių ir specialiųjų tarnybų nurodymų ir reikalavimų.


Jeigu gyventojams reikalinga išsamesnė informacija

Gyventojams užuodus angliavandenilių kvapą prašome pranešti į UAB „Krovinių terminalas“ centrinį valdymo pultą,
tel.: 391 086 (visą parą).

Su vidaus avarijų planu ir saugos ataskaita, kuriuose yra plačiau aprašyti UAB „Krovinių terminalas“ veiklos keliami pavojai, pranešimų apie avarijas sistema, avarijų likvidavimo priemonės  galima susipažinti trečiadieniais nuo 9.00 iki 10.00 val. Jums padės bendrovės vadovaujantis specialistas saugai, tel.: 8 46 391 081.

Klaipėdos miesto savivaldybės civilinės saugos tarnyboje (Šaulių g. 34, tel.: 310 675) galima susipažinti su Klaipėdos miesto savivaldybės išorės avariniu planu.

© Krovinių terminalas, UAB 2007-2019.
Tinklapį administruoja:kestas@terminal.lt
Visos teisės saugomos
Sprendimai: ituostas.lt
Priežiūra: info@ituostas.lt
© IT Uostas