Kontaktai   |   LT EN RU
Krovinių terminalas, UAB
Burių g. 17, LT-92276 Klaipėda, Lietuva
Įmonės kodas 163391047
PVM mokėtojo kodas LT 633910410
Valstybės įmonė Registrų centras

Tel.: +370 (46) 391095
Faksas: +370 (46) 391079
info@terminal.lt
www.terminal.lt

Integruotos vadybos sistemos politika ir politikos tikslai

UAB „Krovinių terminalas“

Integruota Vadybos Sistema, sukurta pagal standartų reikalavimus:


Integruotos Vadybos Sistemos politika:

UAB „Krovinių terminalas“ yra  patikimas partneris  klientui, galimai greitai reaguoja į jo poreikius, kurių reikalauja visa logistikos grandinė, užtikrinant ekologiškai švarią aplinką šalia esančiam miestui ir gyvenvietei, Kuršių marių vandens švarą dabar ir ateityje, rūpinasi darbuotojų sveikata bei palaiko saugią ir sveiką darbo aplinką teikiant naftos ir chemijos produktų krovos ir sandėliavimo paslaugas.

Integruotos Vadybos Sistemos politikos tikslai:

1. Nuolat stebėti, matuoti, peržiūrėti ir gerinti integruotą vadybos sistemos rezultatyvumą.
2. Sauga yra svarbiau už ūkinės veiklos rezultatus, todėl kiekvienas darbuotojas privalo laikytis visų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių naftos ir chemijos produktų krovos ir sandėliavimo paslaugų teikimą, geležinkelių transporto eismo saugą ir visais įmanomais būdais stengtis užkirsti kelią priežastims, incidentams ir neatitiktims, sąlygojančioms jų atsiradimą, eismo įvykių bei riktų atsiradimą.
3. Visiems bendrovės darbuotojams stengtis, kad jų veikla atitiktų bendrovės vadybos politikos nuostatas ir siekti  politikos tikslų įgyvendinimo.
4. Vadovautis principu „Daryk viską ką parašei ir rašyk viską ką padarei“.
5. Palaikyti ir sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją.
6. Supažindinti visus suinteresuotus asmenis su integruotos vadybos sistemos politika.
7. Kasmet peržiūrėti Integruotos vadybos sistemos politiką, kad ji nuolat išliktų tinkama.


8. Tobulinti krovos ir sandėliavimo procesą visomis priemonėmis tikslu užtikrinti teikiamų paslaugų kokybės atitikimą  kliento keliamiems reikalavimams.
9. Teikiant paslaugas užtikrinti ypatingos kontrolės veiksmų vykdymą.
10. Užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją.


11. Sistemingai siekti taršos prevencijos atliekant aplinkos apsaugos monitoringą valdant reikšmingus aplinkos apsaugos aspektus.
12. Bendradarbiauti su visuomene aplinkos apsaugos klausimais.
13. Racionaliai ir taupiai naudoti gamtinius ir energetinius išteklius.
14. Bendradarbiauti su tiekėjais ir rangovais siekiant mažinti jų veiklos neigiamą poveikį aplinkai.


15. Reguliariai identifikuoti profesinę riziką, numatyti ir vykdyti rizikos veiksnių valdymo priemones.
16. Įmonės vadovybė socialiai atsakinga už saugių darbo procesų ir vietų sukūrimą ir tobulinimą, darbuotojų saugumą.
17. Skatinti techninių naujovių taikymą, įrengiant darbo vietas, sudarant saugią ir sveiką darbo aplinką, parenkant darbo bei apsaugos priemones.
18. Užtikrinti aprūpinimą ištekliais, būtinais Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos įgyvendinimui, priežiūrai ir gerinimui.

 Generalinis direktorius                            Albertas Gimbutas
2018-12-14
 


1 Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai
2 Petroleum, petrochemical and  natural  gas industries. Sector-specific quality management systems. Requirements for  product and service supply organizations (Naftos, naftos chemijos ir gamtinių dujų industrijos. Kokybės vadybos sistemos specifinė dalis. Reikalavimai organizacijoms gaminančioms produktus ir teikiančioms paslaugas)
3 Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės
4 Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Reikalavimai© Krovinių terminalas, UAB 2007-2019.
Tinklapį administruoja:kestas@terminal.lt
Visos teisės saugomos
Sprendimai: ituostas.lt
Priežiūra: info@ituostas.lt
© IT Uostas