Kontaktai   |   LT EN RU
Krovinių terminalas, UAB
Burių g. 17, LT-92276 Klaipėda, Lietuva
Įmonės kodas 163391047
PVM mokėtojo kodas LT 633910410
Valstybės įmonė Registrų centras

Tel.: +370 (46) 391095
Faksas: +370 (46) 391079
info@terminal.lt
www.terminal.lt

GALIMI PAVOJAI


Galimų avarijų pobūdis ir padariniai 

Nafta ir jos produktai turi charakteringą kvapą ir garuoja. Šie garai (naftos angliavandeniliai) yra degūs, sunkesni už orą, todėl įvykus avarijai ir pučiant nepalankiam vėjui jie gali susikaupti žemesnėse vietose, rūsiuose, tuneliuose. Žmogus pradeda jausti naftos angliavandenilių kvapą, kai ore jų koncentracija yra 0,3 mg/m³.

Pagal Lietuvos higienos normą HN 35:2002 „Gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų koncentracijų ribinės vertės“ vienkartinė lakiųjų organinių junginių (LOJ) didžiausia leidžiama koncentracija (DLK) gyvenamosios aplinkos ore yra iki 5,0 mg/m³.

Didžiausią pavojų Terminalo darbuotojams ir šalia esančių įmonių darbuotojams ir gyventojams gali kelti avariijos metu į aplinką patekusios medžiagos. Įvykus avarijai į aplinkos orą gali išsiskirti naftos produktų garai ir dujos, keliančios gaisro ir sprogimo pavojų.
Sprogimo atveju žmonės gali nukentėti nuo sprogimo bangos, gaisro atveju gali nukentėti nuo karščio ir apsinuodyti degimo produktais, tokiais kaip:
- anglies monoksidas (CO);
- anglies dioksidas (СО²);
- azoto oksidas (NOx);
- sieros dioksidas (SO²);
- angliavandeniliai (CxHx);
- kietos dalelės ir kt.

Naftos produktų dujų sprogimas gali įvykti nuo bet kokio ugnies šaltinio (kibirkšties, nuorūkos, trumpo elektros jungimo ir kt.). Pastebėjus dūmus reiktų vengti eiti prie jų, nes žmogus gali užtrokšti dėl deguonies trūkumo bei apsinuodyti juose esančiais nuodingais aerozoliais.

Apsinuodijimo požymiai: viršutinių kvėpavimo takų ir plaučių pabrinkimas, gerklų ir bronchų spazmai, depresinis poveikis centrinei nervų sistemai.

© Krovinių terminalas, UAB 2007-2019.
Tinklapį administruoja:kestas@terminal.lt
Visos teisės saugomos
Sprendimai: ituostas.lt
Priežiūra: info@ituostas.lt
© IT Uostas