Kontaktai   |   LT EN RU
Krovinių terminalas, UAB
Burių g. 17, LT-92276 Klaipėda, Lietuva
Įmonės kodas 163391047
PVM mokėtojo kodas LT 633910410
Valstybės įmonė Registrų centras

Tel.: +370 (46) 391095
Faksas: +370 (46) 391079
info@terminal.lt
www.terminal.lt

VEIKLOS YPATUMAI


UAB „KROVINIŲ TERMINALAS“ VEIKLOS YPATUMAI

Uždaroji akcinė bendrovė "Krovinių terminalas" yra II lygio pavojingas objektas, įsikūręs Klaipėdos valstybinio jūrų uosto šiaurinėje dalyje. Į šiaurę ir šiaurės vakarus nuo UAB „Krovinių terminalas“ yra išsidėsčiusi AB „Klaipėdos nafta“ (II lygio pavojingas objektas), rytuose – pietryčiuose – AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ (II lygio pavojingas objektas). 
Savo veikloje bendrovė vadovaujasi pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatais, patvirtintais LR Vyriausybės 2008m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 913. Pagal šių nuostatų reikalavimus parengta saugos ataskaita ir pateikti pranešimai visuomenei.

UAB „Krovinių terminalas“ veikla

UAB „Krovinių terminalas“ šiuo metu perkrauna benzinus, dyzeliną ir aviacinį kurą, t.y. produktus, priskirtus pavojingų medžiagų 3 klasei (liepsnieji skysčiai).
Žr. Saugos ataskaita 3.1, 3.2,  3.3  lentelės

Terminale naftos ir chemijos produktai perkraunami šiomis schemomis:
Geležinkelio cisterna – talpykla – tanklaivis
Tanklaivis – talpykla – tanklaivis
Tanklaivis – talpykla – geležinkelio cisterna
 

Produktai iškraunami ir pakraunami bendrovės teritorijoje uždaru būdu – vamzdynais. Pakraunant tanklaivį, veikianti garų rekuperavimo sistema ir talpyklose įrengti pontonai leidžia išvengti angliavandenilių garų išmetimų į aplinką iki valstybėje nustatytų normų, t.y. kai lakiųjų organinių junginių (LOJ)* paros didžiausia leidžiama koncentracija (DLK) gyvenamosios zonos ore yra iki 1,5 mg/m³.

*Lakieji organiniai junginiai (LOJ) – tai yra garai, kurie išgaruoja iš benzino aplinkos sąlygomis. Paros didžiausia leidžiama koncentracija (DLK) –ribinė vertė, nustatyta iš gyvenamosios aplinkos oro paros mėginio.

© Krovinių terminalas, UAB 2007-2019.
Tinklapį administruoja:kestas@terminal.lt
Visos teisės saugomos
Sprendimai: ituostas.lt
Priežiūra: info@ituostas.lt
© IT Uostas